Ο ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΤΟΣ

Αγιογράφος Αλεξάνδρα Γ. Σκαντζή