ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ BΙΟ ΤΟΥ

Αγιογράφος Αλεξάνδρα Γ. Σκαντζή