ΘΑΛΑΣΣΑ' ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ B' ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Αγιογράφος Αλεξάνδρα Γ. Σκαντζή