ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγιογράφος Αλεξάνδρα Γ. Σκαντζή