Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Αγιογράφος Αλεξάνδρα Γ. Σκαντζή