Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΙΟΝ 5 ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ