ΚΑΠΕΤΑΝ JOHN L

Φορτηγό πλοίο 13.402,60 κ.ο.χ., 20341 DW. Ναυπηγήθηκε από την εταιρεία NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISMA. Πλοιοκτήτρια εταιρεία ELNAVAL INC. Οι διαστάσεις του ήταν 585Χ74,8 m. Εκινείτο με μια μηχανή τύπου BURMEISTER AND WAIN 9.100 HP. Η ταχύτητα του ήταν 16,3 κόμβοι.

Κατασκευαστής: YAMADA MODEL WORKSHOP