ΚΑΠΕΤΑΝ LEMOS

Φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου 40.683 τόνων DW, ιδιοκτησίας Colmenar Compania Naviera S.A.. Κατασκευάστηκε το έτος 1967. Οι διαστάσεις του ήταν 192Χ28. Η ταχύτητα του έφτανε τους 17 κομβους. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται πρώτον από την εξειδίκευση των πλοίων ανάλογα με το εμπόριο που υπηρετούν και δεύτερον από την τεράστια μεγενθυσή τους. Οι ανάγκες μεταφοράς τεραστίων ποσοτήτων πρώτων υλών στις βιομηχανίες των αναπτυγμένων χωρών (όπως κάρβουνο και σιδηρομεταλλεύματα) και σε είδη διατροφής, στις αναπτυσόμενες (σιτάρι) οδήγησε στην ταχύτατα αυξανόμενη χρήση των bulk carriers στην δεκαετία του 1960.