ΔΙΗΡΗΣ

Οι Διήρεις διακρινόντουσαν σε τριαντοκόντορους (τριάντα κουπιά) με μήκος 45 πόδια περίπου και πεντηκόντορους (πενήντα κουπιά) με μήκος 65 πόδια περίπου. Ο Πλίνιος αναφέρει το λογογράφο Δαμάστη, σύγχρονο του Ηροδότου, κατά τον οποίο την διήρη επινόησαν οι Ερυθραίοι, κάτοικοι δηλαδή των Ερυθρών της Μ.Ασίας (σημερινό Ληθρί, απέναντι από την Χίο) οι οποίοι ήταν άποικοι των Bοιωτών. Μία πεντηκόντορος διήρης έπιανε στην ταχύτητα τους έξι κόμβους, είχε πλήρωμα 60 άντρες (ναυτικούς και κωπηλάτες), έφερε τροφή και νερό για οκτώ ημέρες και πρέπει να μετέφερε, μαζί με τον οπλισμό, βάρος τριών τόνων.

Κατασκευαστής : Π. Δανέζης