ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΑΤΟΣ

Φορτηγό πλοίο. Ναυπηγήθηκε από τα ναυπηγεία R. CRACCS & SONS LTD. Τόπος ναυπήγησης MIDDLESBRO