ΕΛΛΗΝΙΣ

Χωρητικότητα 18.163 τον.γκρος, 19,5 κόμβοι ταχύτητα. Ναυπηγήθηκε το 1932 ως ''Lurline''. Το 1942 μετατράπηκε σε οπλιταγωγό . To 1963 αγοράσθηκε από τον όμιλο Χανδρή και μετονομάστηκε ως ''ΕΛΛΗΝΙΣ''.Τοποθετήθηκε στην γραμμή περί  τον κόσμο. Από το 1975 έως και το 1980 που παροπλίστηκε , απασχολήθηκε σε κρουαζιέρες.Το 1986 διαλύθηκε στην Ταϊβάν.