ΕΝΕΤΙΚΗ ΓΑΛΕΡΑ

Το καθαυτό πλοίο των Ενετών που κυριάρχησε αιώνες στη Μεσόγειο, ήταν η Γαλέα ή Γαλέρα, την οποία οι Ιταλοί συγγραφείς χαρακτηρίζουν βασίλισσα του στόλου. Προήλθε όμως από τη σύζευξη του χελανδίου και του δρόμωνος, το δε όνομα της γαλέα έχει την προέλευση του από τις γαλέες ή μονήρια του Bυζαντίου. Στο National Maritime Museum του Γκρήνουιτς υπάρχει η μακέτα της γαλέρας των ιπποτών της Μάλτα, με την σημείωση  ''Η Μεσογειακή γαλέρα ήταν ένα γρήγορο, ευέλικτο, κωπήλατο πλοίο''. Η γαλέρα του 18ου αιώνα με την μία σειρά κωπηλατών ήταν κατευθείαν απόγονος της Ελληνικής Τριήρους. Η γαλέρα επικράτησε τον 13ο αιώνα και διατηρήθηκε μέχρι και τον 18ο. Οι συνήθεις διαστάσεις ήταν 35 - 40μ. μήκος και 5,5 - 7μ. πλάτος, το βύθισμα ήταν 3.40 μέτρα περίπου και το ύψος από την ίσαλο 3 μέτρα.

Κατασκευαστής : Γ. Βαμμένος