ΕΥΡΥΔΑΜΑΣ

Σημαία Λιβερίας. Ατμοκίνητο φορτηγό ολικής χωρητικότητας 8.985 κόρων. Καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 1956 από τα Ναυπηγεία A.G ''Weser'' Werk Seebeck Bremerharen της Δ. Γερμανίας. ( Αριθ. Κατασκευής 794), για λογαριασμό της εταιρείας Soc. Maritima San Nicolas S.A. Το 1960 άλλαξε σημαία και ύψωσε την Ελληνική. Το 1973 πουλήθηκε στην εταιρεία Kathy Marina S.A και μετονομάστηκε ''CYNTHLEMA'' υψώνοντας σημαία Λιβερίας. Την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 1973 ενώ βρισκόταν στο Χονγκ Κογκ για επισκευές, αμέσως μετά την παράδοση του στους νέους πλοιοκτήτες, πυρκαγιά κατέστρεψε τους χώρους ενδιαίτησης και μέρος του μηχανοστασίου. Χαρακτηρίστηκε τεκμαρτολική απώλεια και πουλήθηκε για διάλυση στην Ταϊβάν.

Κατασκευαστής: CHR. STUHRMANN   Έτος κατασκευής: 1956