ΕΥΤΥΧΙΑ BΕΡΓΩΤΗ

Ελληνική σημαία, Νηολογίου Αργοστολίου. Φορτηγό πλοίο ολικής χωρητικότητας 2.993 κόρων και καθαρής 1.867 κόρων. Κατασκευάσθηκε το έτος 1909 στο ναυπηγείο Irvine's S.B D.D Co. Ltd W. Hartlepool για λογαριασμό της εταιρείας R. Vergottis. Οι διαστάσεις ήταν μήκος 97,5 μέτρα, πλάτος 14,2 μέτρα και βύθισμα 6,8 μέτρα. Εκινείτο με μία ατμομηχανή τριών κυλίνδρων, ιπποδύναμης 290 N Hp.

Ετος κατασκευής : 1909