ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΥΣΤΑ

Σκάφος αναλογο προς την ΓΑΛΙΟΤΑ όμως ελαφρότερο και πιο ευέλικτο.Χρησιμοποιήθηκε από τον 16ο αιώνα μέχρι και τον 18ο ως κωπήλατο και ιστιοφόρο.Η φούστα ήταν πλοιάριο ταχύτατο, το σκάφος της ελαφρύ και έφερε μεγάλο μεν ιστό στην πλώρη και άλλο μικρό στην πρύμνη.Στον πλωριό ιστίο έφερε μεγάλο Λατίνι ιστίο,ένα μικρό τριγωνικό στην πρύμνη που βοηθούσε στο τιμόνι και ένα φλόκο στην πλώρη .Με την βοήθεια των ιστίων και συγχρόνως με τα κουπιά μπορούσε να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με όρτσα τον καιρό.

Κατασκευαστής : Χ. Σιμωνίδης