ΓΚΑΓΚΑBΑ

Η Γκαγκάβα είχε την πλώρη ίσια και παρόμοια με του Τσερνικιού και την ιστιοφορία που αποτελούν ένα λατίνι και ένας αράπης. Το σκάφος προσδιορίζεται ως σφουγγαράδικο σκάφος με πανί σακολέβας. Η ''γκαγκάβα'' ήταν μέθοδος σπογγαλιείας και ψαρέματος με συρόμενο δίχτυ, που η χρήση του αναφέρεται από την αρχαία και την Bυζαντινή εποχή. Πιθανόν το όνομα γκαγκάβα να αναφέρεται σε σκάφος από το οποίο ψάρευαν με γκαγκάβα και όχι με ιδιαίτερο τύπο γάστρας ή ιστιοφορίας.

Κατασκευαστής : Π. Τσαταλιός.
Έτος κατασκευής: 1958