ΟΛΥΜΠΙΑ

Υπερωκεάνιο, 22.979 τόνων. Σημαιά Λιβερίας. Ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία  Alexander Stephen & Sons Ltd τον Απρίλιο του 1953 εκ μέρους των Ελληνικών Γραμμών. Μπορούσε να μεταφέρει 138 επιβάτες πρώτης θέσης και 1169 επιβάτες τουριστικής θέσης. Πρώτο ταξίδι από Glasgow προς New York μέσω Belfast, Liverpool, Southampton, Cherbourg, Coph και Halifax.Τον Απρίλιο του 1955 άρχισε ταξίδια από Πειραιά προς Νέα Υόρκη. Ανακατασκευάστηκε το 1961 στην Genoa. Από την 27η Σεπτεμβρίου 1968 ξεκίνησε ταξίδια υπό Ελληνική σημαία. Το 1982 αγοράστηκε από την εταιρία Sally Line (Finland) και μετά από εκτεταμένη ανακατασκευή ξεκίνησε κρουαζιέρες στην Καραϊβική υπό σημαία Παναμά.