ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ

Φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου 55.000 τόνων DW. Οι διαστάσεις του ήταν 220Χ32,20, μήκος μεταξύ των καθέτων 205,50μ. και βύθισμα 12,40μ. Εκινείτο με μηχανή 17,400 HP και η ταχύτητά του ήταν 15,7 knots. Ανήκε στην LEANDROS SHIPPING COMPANY S.A.