ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΟΡΟΣ

Με Πεντηκοντόρους ο Αχιλλέας και ο Φιλοκτήτης μετέφεραν τα στρατεύματα τους από τη Μαγνησία της Θεσσαλίας στο Ίλιο (Τροία). Είχαν μήκος 125 πόδια περίπου και πλάτος 15 πόδια. Από τον 7ο αιώνα αναλαμβάνουν πλέον καθαρά πολεμική αποστολή διότι από τον Τρωϊκό πόλεμο μέχρι λίγο πριν από τον 7ο π.Χ. αιώνα χρησιμοποιούντο σαν πλοία μεταφοράς. Πριν από την γενίκευση της Τριήρους ήταν βασικός τύπος πολεμικού πλοίου. Πεντηκόντορους χρησιμοποίησαν οι Φωκαείς στα μακρινά τους ταξίδια στη κεντρική και Δυτική Μεσόγειο, κατά τον Ηρόδοτο. Επειδή οι Πεντηκόντοροι ήταν πλοία για μακρινά ταξίδια προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες όχι μόνο στο πολεμικό αλλά και στο Εμπορικό Ναυτικό. Η Πεντηκόντορος χάνεται από το ναυτικό προσκήνιο μετά τον 1ο π.Χ. αιώνα διατηρώντας μέχρι τότε το όνομα της ''Πεντηκόντορος''.

Κατασκευαστής : Χ. Σιμωνίδης