ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΛΕΜBΟΣ

Τις μεγάλες μονάδες του στόλου συνόδευαν συνήθως ως υπηρετικά και καταδρομικά, όπως τα μίστικα, οι σακολέβες, τα σαχτούρια, τα μάρτηγα, οι βάρκες και άλλα βοηθητικά. Η πιο μεγάλη βάρκα ήταν η σκαμπαβία, σαν μεγάλη άκατος, που ρυμουλκούσε το πλοίο στην άπνοια, έριχνε την άγκυρα από τα καπόνια, μετέφερε το πλήρωμα ή τα υλικά και προπάντων διέσωζε το πλήρωμα του πυρπολικού, μετά την επίθεση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση λεγόταν και τράτα του μπουρλότου ή βάρκα του μπουρλότου. Επίσης έφεραν ένα μικρό κανόνι στο πρόστεγο και τότε την έλεγαν βάρκα κανονιέρα ή μονοκάνονη. Ως βάρκα του μπουρλότου κάθε πυρπολικό συνοδευόταν απαραιτήτως από μία σκαμπαβία. Bάρκες κανονιέρες χρησιμοποιήθηκαν κατά πολύ στην πολιορκία του Μεσολογγίου και ειδικότερα στην επίθεση του Αιτωλικού.