ΣΑΚΟΛΕBΑ ή ΣΑΚΚΟΛΑΙΦΑ

Η Σακολέβα ήταν ένα μικρό καϊκι με μήκος 15 - 20μ. οξύπρυμνο και με πλώρη που έμοιαζε στην πρύμνη, κατάλληλο περισσότερο για μεταφορές και λιγότερο για πόλεμο. Η ονομασία της είναι από το σάκο και το λεβάρω (ανυψώνω). Γιατί το ομώνυμο τραπεζοειδές ιστίο είναι τοποθετημένο έτσι στον ιστό, που γέρνει προς πρώρα, και τη μακριά διαγώνια κεραία, ώστε με τον άνεμο κολπώνεται όχι μόνο πλάγια αλλά και προς τα πάνω. Τούτο έχει το αποτέλεσμα η συνιστώσα δύναμη από την πίεση του ανέμου να κρατεί το πλοίο ψηλά και να το εμποδίζει να γείρει απότομα πάνω στο κύμα. Με τον τρόπο αυτό η σακολέβα είχε το μεγάλο πλεονέκτημα να μην ανατρέπεται με την βίαιη πνοή του ανέμου, αλλά να κερδίζει μάλλον ταχύτητα, και μπορούσε να ταξιδεύει, όταν ο άνεμος έκλεινε μεγάλα πλοία στο λιμάνι. Eτσι ταξίδεψε πολύ στον Εύξεινο, στην Προποντίδα και το Αιγαίο. Bλέπουμε επίσης σε πάρα πολλά σκαριά η γάστρα του σκάφους να έχει τάκο ή καθρέφτη στη πρύμνη και το πλωριό ποδόσταμο είναι ίσιο, με κλίση προς τα εμπρός. Η σακολέβα επέζησε σαν ιστιοφορία έως τα μέσα του 20ου αιώνα.

Κατασκευαστής : Π. Δανέζης