ΤΡΑΤΑ

Αλιευτικό πλοιάριο κατά κύριο λόγο, που χρησιμοποιείτο όμως και σαν μεταφορικό μέσο εμπορευμάτων, μετά την κατάλυση της Bυζαντινής Αυτοκρατορίας. Υπήρξαν και τράτες αρματομένες με δύο κανόνια για την καταδίωξη πειρατών. Είναι το τελευταίο απομεινάρι πολύκοπου πλοίου στην περιοχή του Αιγαίου που πολλά στοιχεία του θυμίζουν τα αρχαία κωπήλατα πλοία. Σαν αλιευτικό σκάφος υπάρχει ακόμα και σήμερα. Υπήρχαν τράτες μικρές και μεγάλες, με ή χωρίς πανία.

Κατασκευαστής : Χ. Σιμωνίδης