ΤΡΕΧΑΝΤΙΡΙ

Το τρεχαντήρι ή τρεχαντήρα και ψαροπούλα είναι το πρώτο μικρό ιστιοφόρο που ναυπηγήθηκε στα Ελληνικά νησιά μέσα στο βαθύ σκοτάδι της σκλαβιάς και συγκεκριμένα από το 1650 και έπειτα. Ηταν το πρώτο καϊκι, συμβαίνει μάλιστα να αποκαλούν τρεχαντήρια και καϊκια, δηλαδή μικρά ιστιοφόρα, τα οποία είχαν δικό τους ξεχωριστό τύπο. Στην αρχή το τρεχαντήρι ήταν μικρό πλοιάριο, 3 - 4 τόνων και εξαρτισμό σαν το τραμπάκουλο, αργότερα όμως μεγάλωσε, έγινε μέχρι 10 τόνων και ακόμα μεγαλύτερο και απέκτησε δεύτερο ιστό, μονοκόμματο, πάνω στον οποίο σήκωναν ψηλά τριγωνικά ιστία. Χρήσιμο για ακτοπλοϊα, αλιεία και βοηθητικές εργασίες, είναι καθαρά ελληνικό σκαρί. Χρησιμοποιείται και σήμερα, με μηχανή για την κίνηση του.

Ετος κατασκευής : 1820