ΤΡΙΗΡΗΣ

Η τριήρης ήταν ένα ελαφρό, ταχύ, ευέλικτο και με ισχυρή πλώρη κωπήλατο πλοίο.

Στους Κορινθίους ανήκει η τιμή ότι πρώτοι αυτοί επινόησαν τον καινούργιο τύπο πλοίου και από τους Κορινθίους, στον Αμεινοκλή,

ο οποίος κατά την παράδοση συνέταξε τα σχέδια και τα υπέβαλε στον τύραννο της Σάμου, Πολυκράτη για την κατασκευή του.

Λέγονται ...Τριήρεις εν Κορίνθω πρώτον της Ελλάδος ναυπηγηθήναι. Οι τριήρεις άρχισαν να κατασκευάζονται από τους Κορίνθιους γύρω στο 700π.Χ. δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε.

Σιγά - σιγά άρχισε να διαδίδεται. Μέχρι το 600π.Χ. τα ναυτικά της Ελλάδος είχαν εφοδιασθεί με το καινούργιο τύπο πλοίου.

Στον επόμενο αιώνα, δηλαδή γύρω στο 500π.Χ. το καινούργιο πλοίο είχε επικρατήσει, χάρη στις αρετές του.

Είχαν μήκος 35 - 40μ. και πλάτος 4,5 - 5μ. βύθισμα 1,20 - 1,40, ύψος από την ίσαλο 2μ. για την άφρακτη και 3μ. για την κατάφρακτη, εκτόπισμα 60 - 70 τόνοι.

Πλάτος με πλήρες πτέρωμα κουπιών (3,5+5+3,5)=12 μέτρα περίπου.

Οι κωπηλάτες της επάνω σειράς ονομάζοντο θρανίτες, της μεσαίας σειράς ζυγίτες και της κάτω σειράς θαλαμήτες.

Ο αριθμός των κωπηλατών ήταν 170 περίπου, επίσης 2 τριήραρχους, 10 επιβάτες (οπλίτες), 1 κυβερνήτη, 1 κελευστή, 1 εκατόνταρχο, 1 αυλήτη, 1 πρωράτη και 3 τοξότες.

Κατασκευαστής : Χ. Σιμωνίδης