ΟΜΟΙΩΜΑ ΜΑΟΥΝΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Κατασκευαστής: Χ. ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ