ΟΜΟΙΩΜΑ Φ/Γ ΜΕ ΠΑΝΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (μπάρκο τριίστιο φορτηγό ελληνικό πλοίο στα τέλη 19ου αιώνα , αρχές του 20ου . Το ομοίωμα έχει κατασκευασθεί με βάση τη μελέτη του βιβλίου του Γ.Ι.ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗ «Η τέχνη του εξαρτίζειν» )

Κατασκευαστής: Χ. ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ