ΜΠΟΜΠΑΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

Αρχή 20ου αιώνα.

Τύπος σκάφους ΜΠΟΜΠΑΡΔΑ ''ΛΙBΥΡΝΙΣ''

ΣΝΟΥΝΑ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΣΗ

μήκος σκάφους  15,00 μ

πλάτος σκάφους  4,95 μ 

βάθος σκάφους  2,70 μ

Ιδιοκτήτης  Αγνωστος

ΧΙΟΣ

Κατασκευαστής : Χ. Σιμωνίδης