ΜΠΟΜΠΑΡΔΑ

Η μπομπάρδα ήταν είδος βρικογολέτας, που διέφερε όμως από αυτή κατά το σχήμα του σκάφους. Παρόλο, που αρκετές πηγές αναφέρουν την μπομπάρδα ως ένα κοινό τύπο παραδοσιακού σκάφους ως τις αρχές του 20ου αιώνα, τα στοιχεία που έχουμε για την πλήρη ή έστω ικανοποιητική περιγραφή της είναι ελλιπή.Η μπομπάρδα είχε ένα τάκο (άβακα) στην πρύμνη, πιο ρηχό και πιο πλατύ από αυτό του βαρκαλά. Υπάρχει όμως και η πληροφορία ότι η μπομπάρδα ήταν οξύπρυμνο σκάφος. Η χωρητικότητα της μπομπάρδας ήταν μικρότερη από 200 τόνους.

Κατασκευαστής : Π. Τσαταλιός.
Έτος κατασκευής: 1958