ΜΠΡΑΤΣΕΡΑ ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΑΣ

Τύπος σκάφους ''ΓΑΥΛΙΣ ΔΡΟΜΙΣ''

μήκος σκάφους  17,70 μ

πλάτος σκάφους  5,20 μ

βάθος σκάφους  2,75 μ

Ιδιοκτήτης  Αγνωστος

ΑΝΔΡΟΣ

Κατασκευαστής : Χ. Σιμωνίδης