ΠΛΟΙΟ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

5ος αιώνας μ.Χ.

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος