ΕΛΣΗ

Ατμόπλοιο Ε/Γ

Ανήκε στην ατμοπλοϊα Ι. ΤΟΓΙΑ . 1433 τόνων  και ταχύτητα 14 κόμβους

Απωλέσθη στις 29/04/1941.

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος