ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Φορτηγό πλοίο του μεσοπολέμου, 1927

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος