ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος