ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος