ΦΡΥΝΗ

Επιβατηγό πλοίο"

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος