ΓΑΛΑΤΙΑ

Φορτηγό πλοίο

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος