ΓΛΑΡΟΣ

Κατασκευάστηκε το 1913 στα ναυπηγεία Scott  Co του Greenock ως θαλαμηγός με το όνομα ''Beryl''.

Στο Ελληνικό νηολόγιο εντάχθηκε με το όνομα ''Θεσσαλία''. Την ονομασία ''Γλάρος'' την απέκτησε στην κυριότητα της Ατμοπλοϊας Καβουνίδη.

Ελαιογραφία, Ζωγράφος  Κωνσταντίνος