ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Μετανάστες φεύγουν από το Καστελόριζο για την Αυστραλία το 1938. 

Ελαιογραφία, Ζωγράφος  Κωνσταντίνος