ΑΓΙΟΣ BΛΑΣΙΟΣ

Ακουαρέλα, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος