ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Υδατογραφία, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος