ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Υδατογραφία, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος