ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ

Υδατογραφία, Ζωγράφος  Αντώνης Μιλάνος