ΑΓΙΟΣ BΛΑΣΙΟΣ

Φορτηγό, Ατμόπλοιο, Ιστιοφόρο

Ελαιογραφία, Ζωγράφος  Θεοφίλου