Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

Α) Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, της ναυτικής εκπαίδευσης, των ναυτεμπορικών δραστηριοτήτων, των εξερευνητικών ταξιδίων, της εξέλιξης των εμπορικών πλοίων, των οργάνων της ναυσιπλοϊας, της ναυτικής αστρονομίας, της τέχνης (εικαστικής και λογοτεχνίας), της βιβλιογραφίας και της χαρτογραφίας σε σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα, της ναυπηγικής τέχνης, της ιστορίας των λιμανίων και κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

Β) Η αναζήτηση, συλλογή, συγκέντωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και γενικότερα σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

Γ) Η έκθεση των κειμηλίων και των αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που διαθέτει το μουσείο που διατηρεί το Ινστιτούτο με το όνομα Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας να πραγματοποιείται στο χώρο του ή σε αίθουσες άλλων μουσείων με τα οποία το Ινστιτούτο μπορεί να συνεργάζεται ή σε εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Δ) Η προβολή στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδίως στους νέους, της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης και της προσφοράς της εμπορικής ναυτιλίας προς τον άνθρωπο.


Ιστορικό / Σκοπός / Εκθέσεις / Ημερίδες / Σεμινάρια / Νέα / Χρήσιμες Διευθύνσεις / Downloads / Επικοινωνία  Ιστορία της Ναυτιλίας / Βιβλιοθήκη / Ομοιώματα / Ναυτικά Όργανα / Πίνακες
Λιθογραφίες / Αγιογραφίες / Εκδόσεις


Σχεδιασμός - Υλοποίηση N&C Technologies